VIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na VIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  VII  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok plik do pobrania (422kB) pdf ;
2. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” plik do pobrania (261kB) pdf ;
3. w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym” plik do pobrania (6777kB) pdf ;
4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka plik do pobrania (327kB) pdf ;
5. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej plik do pobrania (172kB) pdf ;
6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (370kB) pdf ;
7. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej plik do pobrania (282kB) pdf ;
8. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (315kB) pdf ;
9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.26.2015 ) plik do pobrania (354kB) pdf ;
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.22.2015 ) plik do pobrania (320kB) pdf ;
11. w sprawie zamiany nieruchomości plik do pobrania (541kB) pdf ;
12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej plik do pobrania (326kB) pdf ;
13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej, Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota {13};
14. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota plik do pobrania (2912kB) pdf ;
15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota plik do pobrania (3384kB) pdf ;
16. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2015 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach plik do pobrania (177kB) pdf .

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VIII Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/ Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2015, 11:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 565