Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”" na realizację zadania publicznego

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czapla”" na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji zajęć sportwo-rekracyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Białe Błota, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku [...]

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy gminy Mariampol /Litwa/ z GKS "Spójnia" Białe Błota

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy gminy Mariampol /Litwa/ z GKS "Spójnia" Białe Błota, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. [...]

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym organizacja obozu sportowego

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku [...]

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Spójnia" na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Białe Błota w roku 2011, w trybie art. 19 a. ustawy o działalności pożytku publicznego i [...]

metryczka