ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Przyłęki, dnia 11.08.2020 r, GODZ. 17:00


Sołtys Sołectwa Przyłęki zaprasza na zebranie wiejskie Sołectwa Przyłęki, dnia 11 sierpnia 2020 r., o godzinie 17:00 na placu środowiskowym, przy ul. Zabytkowej 5 w Przyłękach. 

Tematami ww. zebrania będą: 

1.  Otwarcie zebrania – godz. 17:00 – ustalenie quorum
2.  Wybór przewodniczącego zebrania
3.  Wybór protokolanta zebrania
4.  Stwierdzenie ważności zebrania
5.  Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania  i zatwierdzenie przez mieszkańców
6. Informacja dot. bezpieczeństwa
7. Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2020 rok
8. Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami
9. Dyskusja
10. Przyjęcie uchwały nr 02/2020 o zmianie wniosku do funduszu sołeckiego na 2020 rok
11. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok 
12. Zapoznanie uczestników z projektem uchwał i wnioskami
13. Dyskusja
14. Przyjęcie Uchwały nr 03/2020 o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na 2021 rok
15. Przyjęcie Uchwały nr 04/2020 o wydatkowaniu środków Rady Gminy w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 762,00 zł
16. Informacja dot. zagospodarowania terenu po dawnych Zakładach Mięsnych
17. Stan dróg w sołectwie, budowa chodnika i drogi w ul. Zabytkowej i jej dalszy projekt, czyszczenie chodników
18. Stan parkingu przy boisku sportowym, brak wywożenia skoszonej trawy 
19. Wolne wnioski 
20. Zamknięcie zebrania.        

                                                                                                                           Sołtys Przyłęk                                                                                                                                   Paweł Zuehlke

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (4 sierpnia 2020, 10:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134