Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, w rejonie ulicy Wierzbowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.83.2019.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 
na wniosek: Pani Emilii Kühn-Zakurzewskiej, działającej z pełnomocnictwa Gminy Białe Błota,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, na terenie działki o nr ewid.: 1414 w obrębie ewidencyjnym Łochowo, gmina Białe Błota (w rejonie ulicy Wierzbowej).
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (19 września 2019)
Opublikował: Monika Wylęgły (19 września 2019, 14:29:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82