PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.02.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 20.02.2019r. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radny Łukasz Wyszomirski, radna Magdalena Burdanowska, radna Maria Wolsztyńska, radny Zbigniew Moroz, p. Monika Konopka Kierownik referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, P. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu 
 
Temat posiedzenia: 

1.Kontrola wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017 realizowanych przez Referat Dróg i utrzymania PSZOK.
- Analiza dokumentów, wyjaśnienia pracownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK p. Przemysła Kowalskiego, który udostępnił dokumenty związane z rozliczeniem środków budżetowych przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg na zimę 2016/2017. 

2. Kontrola problemowa dot. niezrealizowanych inwestycji drogowych ul. Sobótki i ul. Judyma w Białych Błotach. 
 
- Weryfikacja dokumentów, wyjaśnienie pracownika Referatu Zamówień Publicznych 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych p. Monika Konopka przedstawiła i wyjaśniła przebieg działań jakie zostały podjęte w ubiegłym roku w sprawie przeprowadzenia postępowań na budowę ulic Judyma i Sobótki w Białych Błotach. Z jakich powodów nie zostały zrealizowane ww. inwestycje. Ulica Sobótki, WPF nie zawierał środków na budowę. Był kosztorys inwestorski. 
Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. 28.06.2018r wprowadzono zadanie – uchwała na ulicę Sobótki (odwlekano). 1.10.2018r. aktualizacja projektu z 2012r. przez firmę „AGADOR” (termin wykonania do 30.11.2016r. Wójt Jan Jaworski wyznaczał pracowników na aktualizację ww. projektu. Zlecenie aktualizacji nie doszło – notatka służbowa p. Łukasza Kuntowskiego. W aktach 6.11.2018r. zwiększono środki o 280.000 zł. Razem 380.000 zł. Ulica Judyma Białe Błota – dlaczego inwestycja nie została zrealizowana. Projekt był w trakcie realizacji – 26.09.2018r. Pierwsze czynności z tym postępowaniem. Harmonogram jest dostępny u p. Konopki. Zwrócono się o dokończenie ul. Judyma 28.12.2017r – uchwała budżetowa na projekt na ul. Judyma 210.000 zł. 23.02.2018r. – ogłoszenie zamówień i opracowanie  dokumentacji projektowej, termin realizacji do 3 miesięcy. Ogłoszono przetarg na stronie internetowej 26.10.2018r., otwarcie ofert, dokonano weryfikacji. Kwota zabezpieczona była niższa niż przygotowana. Zastępca wójta nie podpisał. 3.12.2018r., podpisał nowy wójt p. Dariusz Fundator. Wykonanie było do 14.12.2018r.- było to niemożliwe. Sporządzono notatkę dlaczego wójt Jaworski nie podpisał umowy. Ulica liczyła 120 metrów.
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że inwestycja miała być zrobiona.
 
3. Kontrola problemowa wydatkowania środków z funduszy sołeckich w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia. Kontrola jest w trakcie.
 Pytania do p. Moniki Konopki:
- Dlaczego w dniu 5.11.2018r. zwraca się pani do pana Jana Jaworskiego z prośbą o nierozwiązanie umowy o pracę z p. Łukaszem Kuntowskim nie wcześniej niż z dniem 31.10.2018r. skoro wiadomym było, że wniosek do ZIT zostanie rozpatrzony negatywnie, przetarg na budowę oświetlenia został rozpisany 01.11.2018.r i unieważniony 18.12.2018r. Do zadań związanych z oświetleniem. Nie wszystkie kwestie z oświetleniem były wyjaśnione.
  -Czy znany był pani dokument zamówień publicznych na 2018r. Pan Wójt kazał realizować zamówienie publiczne. Osoba na stanowisku zajmuje się wydatkowaniem środków publicznych. Pani Sonia Topolewska odpowie na pytania o różnicy kwoty jakimi dysponuje środkami na zadania.
- Dlaczego w protokołach ze spotkań z sołtysami jakie odbyły się 21.11.2018r. są rozbieżności i podawane zostały wówczas sprzeczne informacje co wprowadziło w błąd mieszkańców, zostali okłamane.
Czekaliśmy na decyzje wójta. Po analizie stanu faktycznego oświetlenia. Każde sołectwo jest analizowane osobno.
- Co stało się z rachunkiem jaki p. Mariusz Stężewski wystawił za te konsultacje 10.12.2018r. a dopiero 11.02.2019 r. Referat Budżetu i Finansów otrzymuje do realizacji. Rachunek zginął (dwukrotnie) wpłynął i został zrealizowany.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak zabrały głos w sprawie zmian w budżecie.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
                                                           Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (8 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (8 marca 2019, 12:26:08)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (21 marca 2019, 09:09:10)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228