PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.03.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 20.03.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radny Łukasz Wyszomirski, radna Magdalena Burdanowska, p. Monika Konopka Kierownik referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy. p. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Na komisję spóźnił się radny Łukasz Wyszomirski wszedł o godz. 16.10
 
Temat posiedzenia:
1. Rozpoczęcie kontroli dotyczącej wydatkowania środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota za okres XII 2018 do II 2019r.
- sprawdzenie kosztów
- zasadność podpisania umowy z kancelarią
- realizacja i obsługa kancelarii
 
Rozpoczęcie kontroli odbyło się w dniu 20.03.2019 na podstawie uchwały RGK. 0007.137.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
2. Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym:
- kontroli problemowej dot. wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017 - Stanowisko Komisji.
- kontroli problemowej dot. wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia – Stanowisko Komisji.
- kontroli problemowej dot. niezrealizowanych inwestycji drogowych w Białych Błotach, ul. Sobótki i Judyma- Stanowisko Komisji.
- kontroli problemowej dot. działalności sołtysa Łochowa w sprawie organizacji balu sylwestrowego – Stanowisko Komisji
- kontroli problemowej dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Białe Błota w miesiącach XII/2018 i I/2019 r jest w trakcie realizacji- komisja zapoznaje się i analizuje udostępnioną dokumentację w tym faktury za wykonanie prac oraz podejmie decyzję czy zasadnym będzie wniosek o udostępnienie wydruków z GPS- a jako potwierdzenia wykonania prac określonych na fakturach.
Dokumentację przekazać II zastępcy wójta- p. Dolewskiemu
 
2) Sprawy bieżące.
Brak wolnych wniosków. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
 Sławomir Ruge 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (22 marca 2019, 10:24:17)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (22 maja 2019, 11:14:08)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248