Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.05.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 28.05.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, Anna Banaszek Radna Gminy, Łukasz Wyszomirski Radny Gminy, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Magdalena Sznajder Radna Gminy, Patrycja Harczenko Radna Gminy, Sebastian Tomicki Sołtys Łochowa, Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, Kołodziejczak Krystyna Kierownik Referatu Budżetu. 
Temat posiedzenia Komisji: 
1.      Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota na podstawie sprawozdania z       wykonania budżetu, 
Otwarcie posiedzenia oraz powitanie gości. Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych, 

Ad. 1. 

Odczytanie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota za 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota. 

Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dn. 28.05.2019 r. w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2018 r. oraz podjęcie głosowania: za 1 głos, 2 wstrzymujące się, oraz  0 przeciwko. 

Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dn. 28.05.2019 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota.za wykonanie budżetu Gminy za 2018 r. oraz podjęcie głosowania: : za 1 głos, 2 wstrzymujące się, oraz 0 przeciwko. 

Przygotowanie i odczytanie pisma do Przewodniczącego Rady Gminy o przekazaniu dokumentów związanych z absolutorium.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (14 czerwca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (14 czerwca 2019, 13:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236