Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19.06.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 19.06.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radny Łukasz Wyszomirski, p. Przemysław Kowalski Kierownik Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK.
Nieobecna radna Anna Banaszek 

Przewodniczący Komisji odczytał pouczenie o ochronie danych osobowych. 

Porządek posiedzenia: 
1.      Odczytanie protokołu i stanowiska z kontroli. 
2.      Omówienie oraz podpisanie dokumentów. 
3.      Sprawy bieżące 

Ad. 1 Zakończenie kontroli problemowej związanej z wydatkowaniem środków na zimowe utrzymanie dróg za okres grudzień 2018 i styczeń 2019r. 
Omówienie projektów uchwał: 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2018. 
Komisja przegłosowała projekt uchwały: 
1 głos „za”, 1 głos „przeciw” 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Białe Błota na podstawie raportu
o stanie gminy. 
Komisja przegłosowała projekt uchwały: 
1 głos „za”, 1 głos „przeciw” 

Ad. 3 
Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III Kwartał 2019 r. Komisja zaplanowała posiedzenie
w miesiącu lipcu 2019 r. z uwagi na ograniczone w czasie dokonanie kontroli. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.   
  
                                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                                    Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019, 14:15:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214