Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16.09.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 16.09.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący komisji Sławomir Ruge, radna Katarzyna Tomicka, radny Piotr Mądrzyński. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych                i przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Zakończenie kontroli problemowej w zakresie rozliczenia finansowego aportów przekazanych                  z budżetu gminy do ZWiUK sp. z o.o. w roku budżetowym 2018 

Ad. 1. Komisja Rewizyjna nie posiada kompetencji do kontroli ZWiUK sp. z o.o. Komisja zakończyła pracę nad kontrolą, o czym został poinformowany wójt. Wójt Gminy ma podjąć czynności kontrolne w tym zakresie. 
 
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                        Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 października 2019, 08:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232