Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2018r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie cz.1
nagranie cz. 2

 
                                                                         Protokół
                      Ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
               z dnia 27.12.2018r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, 
                                                                   ul.Centralna 27
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Radni Rady Gminy Białe Błota, Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik GOPS  p. Bogusława Bajgot, radni Rady Gminy Białe Błota oraz  mieszkańcy. 
Na posiedzeniu Komisji obecnych było 19 radnych. 
Tematem posiedzenia komisji było:
1.      Omówienie materiałów na sesję.
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1 Omówiono projekty uchwał w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych się „wstrzymało”.
 
- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Na posiedzeniu komisji omówiono zakres tematyczny uchwały związanej z inwestycjami niewygasającymi, które w roku 2018  nie zostały dokończone i będą  realizowane w roku 2019 
15 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 4 radych się  „wstrzymało” 
 
Ad. 2 Sprawy bieżące. 
W związku z tym, iż posiedzenie Komisji związane było z sesją nadzwyczajną, nie było potrzeby omawiać spraw bieżących. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.


                                                          Prowadzący wspólne posiedzenie  Komisji Rady Gminy 
                                                                    Przewodniczący Komisji Gospodarki,
                                                                  Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                                                                  Łukasz Wyszomirski
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (28 grudnia 2018, 09:46:22)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (15 stycznia 2019, 09:49:35)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 345