Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.02.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 21.02.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski, radny Krzysztof Michalak, Zastępca Wójta Gminy p. Mariusz Dolewski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak,
 
Nieobecny radny Krzysztof Kocikowski 
 
Tematem posiedzenia było: 

1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji i poniesionymi wydatkami na ich realizację w 2018 r i przygotowanie do realizacji inwestycji w 2019 r. 
 
2. Sprawy bieżące 

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów wycofano z porządku posiedzenia komisji temat: Zapoznanie się z realizacją inwestycji i poniesionymi wydatkami na ich realizację w 2018 r i przygotowanie do realizacji inwestycji w 2019 r.
Temat ten będzie omówiony na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska w dniu 22.02.2019r.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie przez 7 radnych obecnych na komisji. 

Ad. 2 Materiały na sesję w pierwszej kolejności przedstawił kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej p. Andrzej Wiekierak, który omówił pierwsze 7 uchwał przedstawionych w porządku obrad VII Sesji. Uwag ze strony radnych nie odnotowano.
Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu, który jeszcze nie został przedstawiony do porządku obrad na VII Sesję w związku z tym, że wpłynęła kwota około              1 272 106 zł z której należy zabezpieczyć następujące zadania, które zostały przedstawione przez Skarbnika Gminy i Kierownika referatu Budżetu. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu
                                                                                                    i Finansów
                                                                                              Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (8 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (8 marca 2019, 12:57:20)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (17 kwietnia 2019, 13:59:23)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296