Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.03.2019r. od godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 15.03.2019 r. od godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ilona Nowakowska Przewodnicząca Komisji,
2. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
3. Bronisław Balcerowski Radny Gminy Białe Błota,
4. Aleksandra Lubońska Radny Gminy,
5. Henryk Sykut Radny Gminy,
6. Sławomir Ossowski Radny Gminy,
7. Krzysztof Michalak Radny Gminy,
8. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
9. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
10. Mieszkańcy.
 
Komisję rozpoczęła przewodniczącą Ilona Nowakowska.

Odczytanie pouczenia dot. ochrony danych osobowych.
Poddano pod głosowanie wniosek: czy komisja ma być nagrywana?
Wniosek większością głosów został przyjęty.

Temat posiedzenia:
1. Postępowanie nadzorcze RIO w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
 
Ad.1.
 
1) Wniosek o zmniejszenie środków

5 głosów za
1 głos wstrzymany
2 głosy przeciw

2) przyjęcie wniosków o wprowadzenie decyzji do uchwały budżetowej
5 głosów za
1 głos wstrzymany
2 głosy przeciw

3) Przyjęcie wniosku do wójta
5 głosów za
1 głos wstrzymany
2 głosy przeciw
 
Zamknięcie posiedzenia Komisji
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów
 Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (15 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (15 marca 2019, 09:34:51)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (8 lipca 2019, 12:33:42)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 306