Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.01.2019r. od godz. 13.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie cz.1
nagranie cz.2

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 25.01.2019r.  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski, radna Ilona Nowakowska, radny Zbigniew Moroz, radny Sławomir Ruge, radny Sławomir Ossowski, radny Piotr Mądrzyński, Zastępca Wójta p. Mariusz Dolewski, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak, Zastępca  Kierownika GOPS  p. Alicja Pikuła, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak oraz  mieszkańcy.
 
Tematem posiedzenia komisji było: 

1) Analiza budżetu na rok 2019,
2) Plan realizacji inwestycji drogowych 2019
3) Wolne wnioski, pytania
 
1)      Otwarcie komisji.
2)      Zapytanie radnej Ilony Nowakowskiej, czy do ronda może dołączyć się Bydgoszcz.
3)      Radny Sławomir Ruge zadał pytanie Zastępcy Wójta czy Rada może poznać umowę.
4)      Wystąpienie p. Edwarda Łącznego w sprawie jego aktywności i informacji w sprawie stanowiska              marszałka.
5)      Dyskusja na temat planowanych inwestycji drogowych
6)      Dyskusja na temat potrzeby wykonania projektu siatki ulic.
7)      Uwagi gościa na temat ulicy Cukrowej
8)      Wniosek mieszkańca o utwardzenie kruszywem ul. Cukrowej w Białych Błotach
9)      O godz. 14.25 na komisję przybył radny Piotr Mądrzyński
10)    Wniosek mieszkańca w sprawie cmentarza – uporządkowanie i ustalenie zabudowy
11)    Wyjaśnienie Kierownika p. Andrzeja Wiekieraka w sprawie cmentarza
12)    Wypowiedź gościa
13)    ZWiUK przychody 150.000 zł wykonanie ogrodzenia.
14)    Radny Zbigniew Moroz zabrał głos wyjaśnił przebudowę parkingu.
15)    Uwagi gościa z Ochotniczej Straży Pożarnej Białe Błota na temat budżetu i środków dla OSP                   Łochowo i OSP Białe Błota.
16)    Głosowanie projektu uchwały w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków             pirotechnicznych. Głosowanie projektu uchwały 4 głosy „za”
17)    Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu                     zagospodarowania przestrzennego "Białe Błota Północny - Zachód" w miejscowości Białe Błota,               gmina Białe Błota. Głosowanie projektu uchwały 4 głosy „za”
18)    Przedstawienie uchwał, które będą procedowane na sesji w dniu 29.01.2019r.
19)    Przedstawienie uchwał będących w kompetencji GOPS, które omówiła Kierownik GOPS p. Alicja             Piskuła
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

                                                                    Przewodniczący Komisji Gospodarki,
                                                                  Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                                                                  Łukasz Wyszomirski
 
                                                                                                                      

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (28 stycznia 2019, 11:13:13)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (7 marca 2019, 13:05:37)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339