Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.02.2019r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 22.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.      Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2.      Ilona Nowakowska Radna Gminy,
3.      Zbigniew Moroz Radny Gminy,
4.      Sławomir Ruge Radny Gminy,
5.      Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
6.      Mariusz Dolewski Zastępca Wójta,
7.      Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
8.      Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
9.      Katarzyna Janka – Tymek Kierownik Referatu Podatków i Opłat,
10.    mieszkańcy.
 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych.

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych.
Tematyka:
 
1. Kwestia opodatkowania działki 363/ po dawnym wyrobisku (opodatkowani jak za grunty leśne, czy jak za inwestycyjne) – pytanie do Katarzyny Janki – Tymek Kierownik Referatu Podatków i Opłat, 
2. Kwestia nawożenia odpadów po budowlanych na działkę 363/1 – sposób jej rekultywacji -  pytanie do Andrzeja Wiekieraka Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
3. Informacja Wójta Gminy Białe Błota w sprawie wykonanych inwestycji za 2018 r. – temat omówił Mariusz Dolewski Zastępca Wójta, 
4. Omówienie materiałów na sesję i podział środków uzyskanych od GDDKiA za drogę przejętą pod potrzeby GDDKiA – omówione przez Krystynę Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów. 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Prowadzący posiedzenie Komisji 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
  
  
Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (8 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (8 marca 2019, 13:06:33)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (17 czerwca 2019, 11:50:55)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 263