Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 26.04.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 26.04.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2. Zbigniew Moroz Radny Gminy,
3. Sławomir Ruge Radny Gminy,
4. Ewa Milik Kierownik Referatu Inwestycji,
5. Mirosław Maciejewski Kierownik Sieci Wod-Kan Spółki ZWiUK,
6. Przemysław Kowalski Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK,
7. Ryszard Gołąb Inspektor,
8. Mieszkańcy.

Nieobecni:

1. Ilona Nowakowska Radna Gminy,
2. Piotr Mądrzyński Radny Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych.

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych.

Tematyka:
1. Inwestycja na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach,
2. Realizacja akcji zimowej,
3. Wypłaty odszkodowań związanych ze złym stanem dróg,
4. Materiały na sesję

Ad.1.
Dyskusja nad zmianą projektu dotyczącego przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym. Radny Łukasz Wyszomirski złoży wniosek dotyczący sfinansowania budowy ogrodzenia na odlesionym terenie przyłączonym do cmentarza. Inwestycja dotycząca parkingu zostanie odłożona w czasie. 

Ad.2.
W okresie wiosennym dokonano remontu jezdni oraz chodników zniszczonych przez warunki atmosferyczne w zimie i skutki odśnieżania. Gmina zamierza zakupić 6 nowych wiat autobusowych. Zakup nowej równiarki pozwoli odciążyć stary sprzęt oraz gmina zaoszczędzi środki na remonty. 
 
Ad.3.
W 2018 r. było 11 zdarzeń w tym 2 odmowy wypłaty pieniędzy z towarzystwa ubezpieczeniowego.
 
Ad.4.
1. Porozumienie z Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie legalizacji przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnych, 
2. Porozumienie z MWiK Bydgoszcz w sprawie zamawiania usług, których realizacja nie jest możliwa w własnym zakresie z uwagi na ograniczenia techniczne, 
3. Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej stan osobowy Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska: 

Za – 1 głos
Wstrzymał się – 0 głosów
Przeciw – 2 głosy
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Prowadzący posiedzenie Komisji
      Przewodniczący Komisji Gospodarki,
    Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
    
Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019, 12:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243