Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 20.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2. Zbigniew Moroz Radny Gminy,
3. Grażyna Mączko Prezes ZWiUK,
4. Mirosław Maciejewski Kierownik Sieci Wod-Kan Spółki ZWiUK,
5. Mariusz Dolewski Zastępca Wójta,
6. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
7. Magdalena Wolska Członek Zarządu ZNP
8. Mieszkańcy.

Nieobecni:
1. Ilona Nowakowska Radna Gminy,
2. Piotr Mądrzyński Radny Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych.

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych.

Tematyka:
1. Rozbudowa ujęcia wody w Cielu
2. Wynagradzanie nauczycieli
3. Stan realizacji inwestycji za I kwartał 2019 r.
4. Stan realizacji drogi ekspresowej
5. Sprawy bieżące

Ad.1.
Rozbudowa ujęcia wody w Cielu oraz rozbudowa magistrali wodnej do Przyłęk i Łochowa – koszt ok. 20 mln zł. Z racji braku możliwości sfinansowania całości inwestycji przez gminę ZWiUK stara się o pozyskanie środków zewnętrznych. Po 15 czerwca będą znane szczegóły i wtedy też na spotkaniu będą planowane kolejne działania.

Ad.2.
Ponadplanowe wystąpienie Magdaleny Wolskiej Członka Zarządu ZNP w sprawie uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli – wzrost wynagrodzeń od miesiąca sierpnia.

Ad.3.
Stan realizacji inwestycji za I kwartał 2019 r. Mariusz Dolewski Zastępca Wójta przekazał raport z przygotowania i realizacji inwestycji.

Ad.4.
Stan realizacji drogi ekspresowej i zabezpieczenie drogi serwisowej w sygnalizację świetlną, ekrany akustyczne i promienie skrętu.

Ad.5.
Kwestia cmentarza komunalnego – Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska dokona analizy z Lucyną Krasulak Skarbnikiem Gminy w sprawie możliwości sfinansowania ogrodzenia w roku bieżącym.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Prowadzący posiedzenie Komisji
      Przewodniczący Komisji Gospodarki,
        Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
       Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019, 12:46:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209