Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 17.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 17.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2. Zbigniew Moroz Radny Gminy,
3. Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
4. Sonia Topolewska p.o. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy,
5. Monika Konopka Inspektor,
6. Filip Rybacki Inspektor,
7. Patrycjusz Migawa – Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Nieobecni:
1. Ilona Nowakowska Radna Gminy,

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych.

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych.

Tematyka:
1. Plan remontu szkół,
2. Odszkodowania za grunty – stan,
3. Stan dofinansowania ZIT (drogi + lampy)
4. Omówienie projektów uchwał,
5. Sprawy bieżące.

Ad.1. Plan remontu szkół:
Szkoła Podstawowa w Białych Błotach: wymiana instalacji elektrycznej (koszt ok 500 000,00 zł), naprawa klimatyzacji w auli.
Pozostałe szkoły i przedszkole – bieżące naprawy.

Ad.2. Odszkodowania za grunty – stan:
- Murowaniec ul. Sokola,
- Łochowo ul. Ślesińska,
- Prądki ul. Uroczysko.

Ad.3. Stan dofinansowania ZIT (drogi + lampy):
Zgłoszenie do konkursu dofinansowania:
- Murowaniec ul. Sokola
- Przyłęki ul. Przyrodnicza – Viannecja
- Białe Błota ul. Betonowa,
- Białe Błota ul. Azalowa,

Dofinansowania punktów świetlnych – wniosek:
I. Modernizacja lamp – 1200 sztuk, wymiana lamp sodowych na lampy LED (koszt około 2 260 000,00 zł) + automatyzacja włączania, 
II. Budowa lamp – 72 sztuki
- Ciele: Łowiecka, Ruczajowa, Myśliwska, Skośna,
- Kruszyn Krajeński: Wyjazdowa, Usługowa,
- Łochowice: Żubrza, Wilcza, Łabędzia, Koźlaka, Sowia,
- Łochowo: Wiśniowa, Wycieczkowa, Cicha,
- Przyłęki: Pokosowa, Jasna,
- Zielonka: Leśna, Szumiących Traw,
- Murowaniec: Jaśminowa 
(koszt około 425 000,00 zł)

Dofinansowanie rozstrzygnie się w grudniu 2019 r.

Ad.4. Nie dostaliśmy materiałów na sesję (jak zwykle).

Ad.5. Gmina uzyskała dofinansowania w wysokości 85% do ścieżki pieszo-rowerowej.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Prowadzący posiedzenie Komisji
      Przewodniczący Komisji Gospodarki,
   Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
    
 Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (8 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (8 lipca 2019, 11:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220