Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 21.10.2019 r. od godz. 13.00

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 21.10.2019 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.      Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2.      Ilona Nowakowska Radna Gminy,
3.      Zbigniew Moroz Radny Gminy,
4.      Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
5.      Andrzej Świstowski inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki                                   Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
6.      Anetta Steltmann Sołtys Sołectwa Kruszyn Krajeński,
7.      Mieszkańcy. 

Tematyka posiedzenia:
1. Komisja wyjazdowa- Kruszyn Krajeński. Analiza potrzeb Sołectwa. 

Ad. 1 

Komisja w pełnym składzie udała się do Sołectwa Kruszyn Krajeński celem osobistej wizji problemów trapiących sołectwo. Zaczęto od ul. Kwiatowej, gdzie dokonano przeglądu stanu tej ulicy ciągle zalewanej, posiadającej jako jedna z dwóch ulic w Kruszynie Krajeńskim projekt na budowę. Następnie komisja udała się na koniec ulicy Lipowej, gdzie powstaje budowane przez inwestora zewnętrznego centrum wystawiennicze. Obejrzano infrastrukturę, a w zasadzie jej brak. Dokonano także oględzin końcówki drogi Lipowej, która przechodząc pod budowanym wiaduktem drogi szybkiego ruchu mogłaby połączyć południowy kraniec sołectwa Kruszyn Krajeński jak i całej gminy. 
Kolejnym miejscem oglądu była zrekonstruowana droga Białobłocka, która jedynie na jej odcinku leśnym wymaga naprawy- rekonstrukcji. Dokonano też oglądu miejsca w którym mogłaby stanąć świetlica wiejska sołectwa Kruszyn Krajeński. 
Blisko 4- godzinna Komisja  wyjazdowa zakończyła się przed godziną 18.00 
  
Przewodniczący Komisji
                                                                                  Łukasz Wyszomirski 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (6 listopada 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (6 listopada 2019, 11:37:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219