Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 17.12.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 17.12.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.   

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2. Ilona Nowakowska Radna Gminy,
3. Zbigniew Moroz Radny Gminy,
4. Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
5. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
6. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych. Następnie odczytał pouczenia dot. Ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji: 
Tematyka posiedzenia: 
1. Analiza prowizorium budżetu na rok 2020 
2. Materiały na sesję. 
3. Sprawy bieżące. 
  
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski prosił o przedstawienie kwestii zwiększonego deficytu budżetowego. Stwierdził, że nowe inwestycje na 2020 rok zamykają się w kwocie 1 mln zł, gmina ma zaciągnąć około 20 mln zł kredytu. Wyraził swoją wątpliwość, czy komisja ma głosować nad przedstawionym projektem budżetu na 2020 rok. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że  kredyt jest zaciągany na inwestycje. Komisje miały wypracować opnie i wnioski do projektu budżetu w celu ich przedłożenia do Komisji Budżetu. Wnioski z Komisji Budżetu zostały wprowadzone. 

Radny Piotr Mądrzyński mówił o ulicy Białobłockiej 

Radna Ilona Nowakowska przekazała, że w obradach  komisji Budżetu uczestniczyła  Sołtys Kruszyna Krajeńskiego, która wnioskowała o środki na ulicę Białobłocką. Został skierowany również wniosek z Komisji Budżetu i Finansów w tej sprawie. W poprzedniej wersji budżetu nie było projektu ww. ulicy. 

Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że sołectwo Kruszyn Krajeński nie miało żadnych inwestycji i o tą inwestycję prosili. 

Radny Piotr Mądrzyński stwierdził, że należy się zastanowić czy ta inwestycja jest zasadna. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski pytał z czego wynika duży wzrost deficytu. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że deficyt stanowią dochody i wydatki. Wydatki inwestycyjne na które są podpisane umowy i na które gmina otrzymuje dofinansowanie zostały wprowadzone do projektu budżetu. Na Wydatki majątkowe w budżecie co roku jest coraz mniej pieniędzy. Na gminę nakładanych  jest do realizacji coraz więcej zadań bieżących. Projekty będą realizowane,  środki są zabrane z odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi. Przekazała, że do projektu budżetu zostało wprowadzone zadanie „Pszczeli Zakątek” środki zostały ściągnięte z zużycia energii na oświetlenie ulic. Została wprowadzona Akademia Chóralna Śpiewającą Polska tj. kwota 8 000 zł w oświacie z wydatków bieżących,  50% stanowi  udział gminy, ponadto - zakup kontenera socjalnego  utytułowanego w Łochowicach. Największa zmiana, która została wprowadzona to są odsetki według wyroku Sądu. Należność została zwrócona w kwocie 1 700 000 zł, środki pochodziły z podatków. 

Na tym zakończono powiedzenie Komisji. 

W drugiej części członkowie Komisji dokonali wizji na terenie  Kruszyna Krajeńskiego. Dokonano oględzin ulic Kwiatowej, Łąkowej i Białobłockiej, jak również wjazdu na działkę przy ul. Świerkowej. Stwierdzono, że mieszkańcy posesji nie posiadają legalnego wjazdu na ww. ulicę i muszą dojeżdżać drogą okrężną przez pobliski las do drogi publicznej.  

 
 
                                                                       Przewodniczący Komisji 
 Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020, 15:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199