Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20.01.2020 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 20.01.2020 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.  
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji, Ilona Nowakowska Radna Gminy, Piotr Mądrzyński Radny Gminy, Anna Banaszek Radna Gminy, Patrycja Harczenko- Staszewska Radna Gminy, Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta Gminy Białe Błota, Przemysław Kowalski Kierownik  Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami, mieszkaniec.
Nieobecny radny Zbigniew Moroz
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie odczytał pouczenia dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji: 

Tematyka posiedzenia:
1.   Analiza budżetu na rok 2020
2.   Plan realizacji inwestycji drogowych 2020
3.   Materiały na sesję.
4.   Wolne wnioski, pytania. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Wyszomirski przekazał, że analiza budżetu na rok 2020 zostanie omówiona wspólnie z komisją Rewizyjną.
Następnie poinformował, że mieszkańcy miejscowości Ciele zgłosili sprawę uciążliwości dot. przedsiębiorcy produkującego  bele do kabli. 
 
Przemysław Kowalski Kierownik  Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami przekazał, że otrzymał w tej sprawie zgłoszenie od mieszkańców ul. Pogodnej, którzy boją się o swoje bezpieczeństwo. Właściciel firmy dokonywał przeładunku rur ze swojej działki  żurawiem samojezdnym na ciągnik siodłowy z naczepą, który znajdował się na działce gminnej, na drodze. Przeładowywanie rur dokonano bez żadnego zabezpieczenia, bez zgody zarządcy drogi i zabezpieczenia terenu. Właściciel firmy został powiadomiony o niezgodnym  przeładunku jednak w dalszym ciągu czynność ta była wykonywana. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Łukasz Wyszomirski poruszył temat zgłoszony przez  mieszkańców ul. Skromnej w Cielu. Mieszkańcy skarżą się na  uciążliwy hałas powstający przy przeładunku.
Przemysław Kowalski przekazał, że jest tu podobna sytuacja, część przedmiotów jest przeładowywana na działce właściciela, a część na drodze. 
 
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski zapewnił, że sprawa zostanie sprawdzona. 
 
Przewodniczący Komisji Łukasz Wyszomirski mówił o działce przy ul. Świerkowej w Kruszynie Krajeńskim. Właściciel działki przekazał grunty na rzecz Skarbu Państwa, jednak ówczesne władze gminy nie zabezpieczyły drogi dojazdowej i obecnie dojeżdża drogą leśną. 
 
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski mówił, że odbył rozmowy z Nadleśniczym w tej sprawie. Zapewnił, że do połowy roku sprawa powinna być załatwiona.   

Przemysław Kowalski dodał, że odbyły się rozmowy z Lasami Państwowymi, jest propozycja zamiany działek i wydzielenia drogi. 
 
Pani Romana Kotwicka  przedstawiła sprawę dot. przedłużenia o 90 m wodociągu w ul. Irgową w Kruszynie Krajeńskim. Przekazała, że w 2018 r. zostało złożone pismo dot. budowy wodociągu. Mieszkańcy zobowiązali się wybudować wodociąg, lecz Prezes ZWiUK wydała warunki wskazując, że wszystkie działki muszą być zabudowane. Warunki zaproponowane przez ZWIUK są nie do przyjęcia. Odbyło się spotkanie z Wójtem, na którym zostały podjęte ustalenia, że ZWiUK wybuduje wodociąg. Mieszkańcy wyrazili zgodę na przyłączenie działek, lecz zostało to zignorowano.  Ponadto zostały samowolnie dopisane trzy działki, które nie należą do ul. Irgowej.   

Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski mówił, że prezes ZWiUK twierdzi, że nie buduje wodociągu do działek niezabudowanych. Zostało wydane pozwolenie na przyłącze do jednej zabudowanej działki znajdującej się na tej ulicy. Zdaniem p. Jarosława Gołębiewskiego zasadnym jest nie budowanie do niezabudowanych działek wodociągu i przyłącza. 
 
Pani Romana Kotwicka  stwierdziła, że w momencie wydawania przez ZWiUK warunków zabudowy nie zastosowano prawa własności. Prosiła o odpowiedź na piśmie w przedstawionej sprawie.
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski mówił, że warunki przyłączenia wydaje się do konkretnej nieruchomości. 
 
Przewodniczący Komisji Łukasz Wyszomirski stwierdził, że odbędzie rozmowę z Prezes ZWiUK i przejrzy dokumentację dotyczącą tej sprawy.
Protokołowała:
A.Cabańska
 
                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                         Łukasz Wyszomirski 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 stycznia 2020, 13:10:45)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (17 lutego 2020, 14:03:43)
Zmieniono: Dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271