Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 17.02.2020 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie

załącznik (214kB) pdf

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 17.02.2020 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji, Ilona Nowakowska Radna Gminy, Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji. 
 
Nieobecny radny Zbigniew Moroz i radny Piotr Mądrzyński  
 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie odczytał pouczenia dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji: 

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja Wójta Gminy Białe Błota w sprawie wykonanych inwestycji w roku 2019.
2. Plan realizacji budowy oświetlenia 2020 

Ad. 1
Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji przedstawiła informację dot. zrealizowanych inwestycji w 2019 r. i inwestycji, które  przeszły do realizacji na 2020 rok. Informacja  stanowi załącznik  do protokołu. 
Radna Ilona Nowakowska mówiła o realizacji projektu ulicy Ogrodowej w Lipnikach, zamiast projektu      ul. Ogrodowej w Drzewcach. 
Sonia Topolewska przekazała, że Sołtys Sołectwa Murowaniec stwierdził, że nie ma obecnie potrzeby realizacji oświetlenia, ponieważ przy ogródkach działkowych jest oświetlenie. Oświetlenie zostało zrealizowane w miejscu, gdzie powinno powstać. 
Łukasz Wyszomirski przewodniczący Komisji prosił o przedstawienie informacji dot.  punktów świetlnych w sołectwach. 
Sonia Topolewska przedstawiła informację dot. ilości punktów świetlnych w poszczególnych miejscowościach. Dodała, że są realizowane wszystkie punkty oświetlenia, które były opracowane do końca 2018 roku. Wykaz punktów świetlnych stanowi załącznik do protokołu. 
Łukasz Wyszomirski przekazał, że w Kruszynie Krajeńskim  jest tylko 25 punktów świetlnych, a w Prądkach zaplanowanych jest 5 lat na jedną ulicę Baśniową 
Sonia Topolewska przekazała, że Prądki nie posiadają żadnych aktualnych projektów oświetlenia. 
Radna Ilona  Nowakowska mówiła o ścieżce pieszo – rowerowej. 
Sonia Topolewska przekazała, że opracowywany jest projekt ul. Kalinowej, którego celem było przejęcie gruntu i uregulowanie stanu prawnego. Mieszkańcy ul. Kalinowej nie mieli dostępu do drogi publicznej. Została zaprojektowana ul. Kalinowa, której ślad pokrywa się również z wodociągiem. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
Protokołowała:
A.Cabańska
 
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                     Łukasz Wyszomirski 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (21 lutego 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (21 lutego 2020, 09:53:57)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (3 marca 2020, 09:02:13)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230