PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.01.2019r r. od godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, ul. Centralna 27

nagranie cz.1
nagranie cz.2

 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  
z dnia 22.01.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Aleksandra Lubońska, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak.
Nieobecna radna Maria Wolsztyńska
 
Tematem posiedzenia komisji było:
1.      Opiniowanie uchwał na sesję,
2.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2019 rok.   

Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła zmiany które wynikały z zaleceń RIO i wyjaśniła zainteresowanym radnym różnice między kwotami w materiałach, a przekazanymi materiałami na sesję.
 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 

Głos zabrała p. Bogusława Bajgot omawiając 4 projekty uchwały dotyczące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wsparcia rodziny.
Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak który przedstawił uchwałę porządkującą dot. używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych oraz projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
 
Ad. 2
Pan Andrzej Wiekierak przekazał informację, że zostaną opracowane i przekazane materiały dotyczące robót drogowych na terenie Gminy Białe Błota na łąkach za terenem oczyszczalni ścieków.
 
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.
 
                                                          
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
     Opieki Społecznej i Sportu
 
                                                                                 Anna Banaszek  

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (23 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (23 stycznia 2019, 13:07:27)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (11 marca 2019, 09:38:54)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 509