PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.02.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  
z dnia 19.02.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
   
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, radna Katarzyna Tomicka, radna Magdalena Sznajder, radna Aleksandra Lubońska, p. Maciej Borowicz – Centrum Medyczne Ikar, sołtys sołectwa Zielonka, mieszkańcy gminy Białe Błota 

Tematem posiedzenia komisji było: 

1.  Analiza dostępności usług medycznych dla pacjentów Centrum Medycznego Ikar oraz realizacja umowy z gminą Białe Błota
2.  Opiniowanie uchwał na sesję
3.  Sprawy bieżące 

Ad. 1 Na komisję zaproszono Dyrektora Centrum Medycznego „Ikar” p. Macieja Borowicza w celu omówienia pracy i funkcjonowania przychodni mieszczącej się w budynku gminnym w Białych Błotach. Na spotkanie przybyli mieszkańcy którzy przedstawili swoje sugestie w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki zdrowotnej przez pracowników przychodni. Uwagi dotyczyły głównie problemów z dostaniem się do lekarzy specjalistów oraz konieczności zatrudnienia dodatkowego pediatry. Dyrektor po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi zapewnił, iż jest na etapie zatrudniania dodatkowych lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej oraz pediatrów przyjmujących także w godz. popołudniowych. Dyrektor przychodni zwrócił uwagę na istotny problem, a mianowicie iż brak wolnych miejsc do lekarzy wynika czasem z faktu blokowania ich przez pacjentów, którzy nie informując o tym wcześniej nie zgłaszają się na wizyty do specjalistów. 
 
Pan Maciej Borowicz poinformował, że do przychodni należy ponad 8 tys. pacjentów ( w tym 2,5 tys. dzieci) oraz że formalnie spełnia wszystkie normy. Dodatkowo posiada własne laboratorium analityczne, RTG. Poproszono p. Borowicza o przedstawienie aneksów umów lub uchwał dotyczących zwolnienia z budowy parkingu. 
 
Ad. 2 Opiniowano projekty uchwał na sesję. 
 
Ad. 3 Na spotkanie przybył sołtys sołectwa Zielonka, który przedstawił swoje obawy z możliwości przekształcenia świetlicy wiejskiej w Dom Dziennego Pobytu. Projekt gminny, który ma być także prowadzony przez p. Borowicza
 
 
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.
 
                                                          
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
    Opieki Społecznej i Sportu
 
                                                                                       Anna Banaszek  
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (20 lutego 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (20 lutego 2019, 15:17:54)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (11 marca 2019, 09:41:54)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 354