PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.03.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  
z dnia 19.03.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, p. Patrycjusz Migawa kierownik COEiS, dyrektor sportowy, Skarbnik Gminy Białe Błota p. Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów, p. Krystyna Kołodziejczak, inspektor p. Aneta Malcer. 

 Tematem posiedzenia komisji było:
1.      Kalendarz gminnych imprez sportowych na rok 2019.
2.      Sprawozdanie z organizacji ferii zimowych na Orlikach oraz przez GOPS.
3.      Materiały na sesję.
4.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Kalendarz gminnych imprez sportowych na rok 2019 przedstawił p. Patrycjusz Migawa. Plan zajęć przekazano również w formie pisemnej, każde zadanie zostało oszacowane.
Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot przedstawiła formy wsparcia dla dzieci i młodzieży. Dzieci zostały wytypowane przez pracowników socjalnych, mogły uczestniczyć w feriach. Przedstawiono prace asystentów rodziny. Omówiono problem alkoholowy w gminie. 
 
Inspektor p. Aneta Malcer przekazała jak przebiegał konkurs ofert na poszczególne kluby i stowarzyszenia sportowe. Potwierdziła, że w formie tej komisji pracuje po raz pierwszy. Nie było określonych odpowiednich kryteriów ze względu, iż KS Łochowo nie zostało ujęte w zwiększeniu dofinansowania. Złożono wniosek do wójta gminy p. Dariusza Fundatora oraz do wiadomości Komisji Budżetu i Finansów o przekazanie 30.000 zł uzyskanych za wynajem boiska przez FIFA U-20
Program i koszty poniesione przez Klub w Łochowie przedstawił dyrektor sportowy.
Komisja złożyła wniosek w związku z informacją o podziale środków na sport. Komisja stwierdziła, że dofinansowanie Klubu SPORT SOCIAL FOOTBALL CLUB w Łochowie jest niewystarczające. W związku z powyższym komisja wnioskuje, aby po rozliczeniu środków za wynajem obiektów sportowych w Łochowie dla celów Mistrzostw Świata FIFA U- 20 w piłce nożnej dofinansować Klub kwotą 30.000 zł
Wniosek, jak i wszystkie omawiane uchwały  zostały przegłosowane jednogłośnie.
  
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (22 marca 2019, 07:57:32)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (17 kwietnia 2019, 13:50:01)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270