PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23.04.2019 r. od godz. 10:00 komisja wyjazdowa, kontynuacja posiedzenia komisji w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
Protokół 
 
Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  
z dnia 23.04.2019r. od godz. 10.00 komisja wyjazdowa, kontynuacja posiedzenia komisji w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Anna Banaszek, radna Maria Wolsztyńska, Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej Izabela Sut, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Marlena Witkowska-Rypina, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Michał Borkowski, Inspektor Aneta Malcer.

Tematem posiedzenia komisji było: 

1.      Wizyta w placówkach:, Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb”, Zakład Aktywności Zawodowej, 
         Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia”- Komisja wyjazdowa,
2.      Materiały na sesję,
3.      Sprawy bieżące. 

Ad. 1. Wizyta w palcówkach:
-        Środowiskowy Dom Samopomocy
-        Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb”
-        Zakład Aktywności Zawodowej
-        Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia”
-        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wnioski: 

-        ŚDS wnioskuje o dofinansowanie z budżetu gminy do zakupu samochodu do przewozu  uczestników (Opel Vivaro dostosowany do przewozu wózka inwalidzkiego),
-        WTZ „Dąb” wnioskuje o przebudowę łazienki dla osób niepełnosprawnych, tak aby uczestnik nie  przechodził przez gabinet psychologa. W przyszłości wniosek o rozbudowę budynku w górę, aby  zyskać dodatkową powierzchnię. Dofinansowanie pracowni dnia codziennego.

Ad. 2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy,

Ad. 3 Brak.
 
 
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.
 
                                                           
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu 
 
                                                           Anna Banaszek

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 czerwca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (4 czerwca 2019, 16:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235