Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 18.06.2019 r. od godz. 10.00 (Komisja wyjazdowa), kontynuacja w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie


Protokół 
 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 18.06.2019 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 


W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska,

Temat posiedzenia:

1. Wizyta w obiektach sportowych należących do Gminy Białe Błota, sprawdzenie obiektów sportowych pod kątem przygotowania do sezonu  - Komisja wyjazdowa. 
2. Sprawozdanie z relacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
3. Materiały na sesję. 
4.Sprawy bieżące. 

Ad. 1 Wizyta w obiektach sportowych należących do Gminy Białe Błota, sprawdzenie obiektów sportowych pod kątem przygotowania do sezonu sportowego.

Komisja wyjazdowa 
1. Białe Błota – boisko sportowe pełnowymiarowe, nawierzchnia naturalna – zadbana, prawidłowo przycięta. Na „Orliku” nawierzchnia sztuczna zniszczona. Bieżnia do skoku w dal – podczas naprawy, wymiana belki. Nawierzchnia tartanowa popękana, słabo widoczne linie – obiekt przedstawiony przez p. Patrycjusza Migawę Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. 

2. Boisko sportowe w Cielu. Siatka do tenisa (za nisko) umocowana, barierki do odmalowania. 

3. Przyłęki. Nawierzchnia naturalna, zadbana. Boisko nie posiada ławki rezerwowych dla trenerów i zawodników, brak zadaszenia. Szatnia znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej. Łazienki w trakcie remontu, w jednej z nich uszkodzone drzwi. 

 4. Kruszyn Krajeński. Miejsce na boisko w ogóle nie nadaje się do uprawiania sportu. Przedstawił p. Patrycjusz Migawa. 

5. Lisi Ogon. Boisko bez ogrodzenia, trawa zaniedbana, nierówna. 

6. Łochowo. Boisko naturalne pełnowymiarowe bez zastrzeżeń. Boisko „Orlik” nawierzchnia sztuczna, zniszczona. Obiekt prowadzony prawidłowo. 

7. Murowaniec. Boisko do piłki siatkowo- plażowej porośnięte trawą, brak piasku ogólnie zaniedbane. Brudno wokół sceny, rozbite szkła po butelkach od alkoholu, śmieci. Podziurawione siatki na bramkach. Wokół bramek rozbite butelki. Nawierzchnia na polu bramkowym nierówna, brak śmietników. 

8. Zielonka. Nawierzchnia boiska nierówna, zwłaszcza w polu bramkowym. Bramki nieodmalowane.

Ad. 2 Sprawozdanie z relacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Nie omówiono tematu z uwagi na brak osoby odpowiedzialnej z Urzędu Gminy za przygotowanie tematu.

Komisja wypracowała wnioski.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskuje o dokonanie analizy kosztów wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego „Orlik” w Białych Błotach.

Komisja wnioskuje o dokonanie analizy kosztów naprawy i pomalowania linii na nawierzchni tartanowej w Białych Błotach.

Komisja wnioskuje o doprowadzenie do porządku obiektów sportowych, usunięcie usterek.

Ad. 3 Na komisji nie omówiono projektów uchwał z uwagi na ich brak.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.


Przewodnicząca Komisji:

          Anna Banaszek

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (15 lipca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (15 lipca 2019, 10:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283