Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 20.08.2019 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 20.08.2019 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca Komisji p. Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak, inspektor Aneta Malcer, kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, kierownik GOPS Bogusława Bajgot, kierownik Referatu Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak. 
 
 
Temat posiedzenia:
 
1. Rozpoznanie możliwości utworzenia domu dziennego pobytu „Senior+” oraz omówienie działalności         klubów seniora na terenie gminy Białe Błota,
2. Materiały na sesję,
3. Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1.
 
Klub Senior + funkcjonuje w Gminie Białe Błota w miejscowości Łochowo, zajęcia odbywają się od 27.05.2019 r. w budynku GCK, dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) w godz. 09:00-13:00. Uczestniczy w nich 30 seniorów. Zadania podzielone są tematycznie (rozmowy, ćwiczenia ruchowe, zajęcia terapeutyczne, warsztaty kulinarne). Kolejny Klub Seniora planowany jest w Cielu na styczeń 2020 r. Dzienny dom pobytu planowany jest w Cielu w budynku, który wymaga generalnego remontu. Do XII pracownik Urzędu Gminy ma złożyć projekt do urzędu w Bydgoszczy. Aneta Malcer przedstawiła wstępny plan działania. W Urzędzie Gminy tworzony jest projekt „Rady Seniorów”. 
 
Ad. 2.
 
 Uchwały zostały przedstawione i omówione przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy:
1) Zmiany w budżecie przedstawiła zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak oraz kierownik Referatu            Budżetu Krystyna Kołodziejczak,
2) Sprawozdanie finansowe GOPS przedstawiła Bogusława Bajgot,
3) Pozostałe uchwały przedstawił kierownik Referatu Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony                Środowiska Andrzej Wiekierak.
 
 
 
 
Ad. 3.
 
Komisja zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskuje o dokonanie zmiany nazwy na: Komisję Zdrowia Pomocy Społecznej i Sportu.
 
Wniosek przyjęty jednogłośnie.
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji:
 
                                                                                        Anna Banaszek 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (30 września 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (30 września 2019, 09:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211