Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 17.09.2019 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie cz. 1

nagranie cz. 2
 
Protokół 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 17.09.2019 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca Komisji p. Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, inspektor Aneta Malcer, kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, pani Agnieszka Kamińska. 
 
Temat posiedzenia:
 
1. Spotkanie z członkami organizacji pozarządowych, grup i osób zajmujących się problemami osób            starszych i dojrzałych.
2. Materiały na sesję,
3. Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1.
 
Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca Anna Banaszek. Inspektor Aneta Malcer przedstawiła charakter programu Senior+. Trwają prace nad zwiększeniem zasięgu programu. Łochowo jest prekursorem programu. Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę, że należy doposażyć klub, tak aby wszyscy uczestnicy mogli aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. Pani Aneta Malcer poinformowała, że trwają prace nad zwiększeniem wyposażenia. Dodatkowo na terenie gminy ma powstać dom dziennego pobytu. Pani poseł Ewa Kozanecka zadeklarowała pomoc w doposażeniu klubów Senior+.
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie: w jaki sposób zostanie rozwiązane duże zainteresowanie przekraczające możliwości realizacji programu Senior+? Pani Aneta Malcer powiedziała, że jest większe zainteresowanie, a niżeli rzeczywistych uczestników na zajęciach. Następnym krokiem będzie budowa kolejnych obiektów, które umożliwią realizację programów na terenie całej gminy.
Pani Bogumiła Bajgot przedstawiła działania GOPS-u na rzecz osób starszych. Stawia się na integrację dzieci i seniorów, program się sprawdza i pozwala na wymianę doświadczeń. Pani Bogumiła Bajgot zwróciła uwagę, że wszystkie programy spotykają się z pozytywnym odzewem ze strony beneficjentów, natomiast po ich zakończeniu powstaje luka i należałoby zapewnić ciągłość ich działania.
Palącym problemem do rozwiązania są zaburzenia psychiczne, które pojawiają się zarówno wśród młodzieży jak i osób starszych. Walka z tym problemem jest utrudniona, ponieważ transze wpływające z Urzędu Wojewódzkiego są nierównomierne. Poprawiłoby sytuację budżetowanie środków na cały rok z góry, tak aby GOPS działał płynnie i mógł planować działania na cały rok.
Pani poseł Ewa Kozanecka przypomniała, że mają powstać centra usług społecznych, które mają za zadanie łączyć wiele instytucji. Działania idą w kierunku zwiększania aktywności wobec seniorów. Przewodnicząca komisji podsumowując stwierdziła, że największymi problemami seniorów jest zdrowie, dostęp do specjalistycznej opieki medycznej oraz transport.
 
Posiedzenie komisji opuściła radna Anna Banaszek, prowadzenie komisji przejęła radna Maria Wolsztyńska.
 
Ad. 2.
 
Kierownik referatu budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekty uchwał na XVII Sesje Rady Gminy.
 
 
 
 
Ad. 3.
 
Brak
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                         Anna Banaszek

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (30 września 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (30 września 2019, 10:26:43)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (30 września 2019, 10:41:59)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266