Protokół z posiedzenia Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 7.02.2019r od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 7.02.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski. 

Przewodnicząca Komisji odczytała pouczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
Powitała przybyłych członków i pracowników.
-Przypomnienie informacji o Statucie Gminy.
-Informacja o wnioskach skierowanych do wójta gminy Białe Błota.
-Propozycja nowego wniosku w sprawie powiadomienia radnych, sołtysów.
Dyskusja, radny Henryk Sykut popiera wszystkie wnioski przewodniczącej.
-Propozycje przewodniczącej odnośnie przekształcenia komisji doraźnej w komisję stałą pozostawiono do przemyślenia.
Wniosek o wyłączenie wizji, radny Henryk Sykut przegłosowano 2 „za” i 2 głosy „wstrzymujące”.
Wniosek o propozycje radnych i sołtysów do zmian w statucie przegłosowano 4 „za”.
Następny termin komisji ustalono na dzień 11.03.2019 r. o godz. 15.00. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                                    Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (8 lutego 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (8 lutego 2019, 10:22:31)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (11 marca 2019, 13:34:29)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 313