Protokół z posiedzenia Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 11.03.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2Protokół 
Z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 11.03.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski, radca prawny Maciej Dalka.
 
Tematem posiedzenia Komisji były zmiany w Statucie Gminy Białe Błota. 
Informacja radcy prawnego. Propozycja podziału Statutu na części do analizy przez członków komisji. 
Prośba do kancelarii prawnej o wskazanie zmian. Potrzeba uczestnictwa w pracach komisji sekretarz gminy i pracownika biura rady. 
Pilna potrzeba opracowania tekstu jednolitego. Omówienie kolejnych paragrafów Statutu Gminy Białe Błota. 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji na dzień 9.04.2019 r. o godz. 15.00. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
  
 
                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
   Magdalena Sznajder
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (12 marca 2019, 09:42:41)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (17 lipca 2019, 08:19:12)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309