Protokół z posiedzenia Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 9.04.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 09.04.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radny Henryk Sykut, radca prawny Magdalena Bełza – Rojkowska, sekretarz Gminy Ewa Galika. 

Nieobecny radny Sławomir Ossowski. 

Tematem posiedzenia Komisji były zmiany w Statucie Gminy Białe Błota. 

Propozycja wprowadzenia drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy. Dokonano analizy przebiegu sesji, zaproponowano ujednolicenie tekstu oraz usunięcie zapisów uchylonych. Zaproponowano zmianę do protokołu z sesji. Protokół powinien zostać skrócony do treści niezbędnych, którego elementy powinny być zawarte w statucie. 

Prace komisji zakończono na rozdziale 5 statutu. 
  
Termin kolejnego posiedzenia komisji będzie ustalony na początku maja. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
  Magdalena Sznajder
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (15 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (15 kwietnia 2019, 14:49:28)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (17 lipca 2019, 12:38:50)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271