Protokół z posiedzenia Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 18.06.2019 r. od godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie cz.1
nagranie cz.2
nagranie cz.3

Protokół 
 z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 18.06.2019 r. od godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radny Henryk Sykut, radna Katarzyna Tomicka, radny Sławomir Ossowski, radny Sławomir Ruge, Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka i Radca Prawny p. Maciej Dalka.

Komisja omówiła propozycje do rozdziału 7 Statutu Gminy Białe Błota w obecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Sławomira Ruge. W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z postanowieniami rozdziału 8 Statutu Gminy Białe Błota.
Zaproszony na komisję radny Jacek Grzywacz nie przybył na posiedzenie.

Wniosek o delegowanie radnych do Komisji Rewizyjnej, obecnie w komisji pracuje trzech radnych.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji

    Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (17 lipca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (17 lipca 2019, 11:29:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257