Protokół z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 06.08.2019 r. od godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

  nagranie
 
Protokół 
z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 06.08.2019 r. od godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder, radny Henryk Sykut, radna Katarzyna Tomicka, radca prawny Maciej Dalka.
 
Nieobecny radny Sławomir Ossowski
Tematem posiedzenia Komisji było omówienie Statutu.
 
Komisja do spraw zmiany Statutu Gminy Białe Błota wniosła o przedłużenie prac komisji
do 31 października 2019 roku. W dniu 02.08.2019 r. do przewodniczącej Komisji wpłynął wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota Pana Bronisława Balcerowskiego z propozycją zmian Statutu Gminy Białe Błota. Nadmienię, że wszyscy Radni zostali poinformowani o możliwości wprowadzania zmian zaraz po pierwszej komisji i mieli termin do 28 lutego 2019 r. Komisja jednak przyjęła wniosek Radnego Bronisława Balcerowskiego, w związku z czym postanowiła przedłużyć pracę Komisji do dnia 31 października 2019 r.
 
W związku z zaplanowanym spotkaniem Wójta Gminy Białe Błota z Radnymi komisja zakończyła dzisiejsze posiedzenie.
 
Wnioski zgłoszone przez radnych:
- Wniosek przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota z propozycją zmian treści w § 39 pkt 1 oraz pkt 2.,
- Wniosek przewodniczącej Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota o przedłużenie prac Komisji do 31 października 2019 roku.
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
Przewodnicząca Komisji
 
  Magdalena Sznajder
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (19 września 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (19 września 2019, 13:22:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235