Protokół z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 18.09.2019 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 18.09.2019 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
  
           W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radny Henryk Sykut, radna Katarzyna Tomicka, radny Sławomir Ossowski, Radca Prawny p. Maciej Dalka, Adwokat Joanna Cajtel, Sołtys Sebastian Tomicki, podinspektor Łukasz Czyżewski. 
  
Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącą komisji Magdalena Sznajder głos zabrał mecenas Maciej Dalka. Poinformował, że jest przygotowany kolejny roboczy projekt statutu. Na spotkaniu należy pochylić się wnioskiem radnego Bronisława Balcerowskiego w sprawie uregulowania publikacji statutu i wnoszenia do niego uwag oraz przewodniczącego rady gminy Jacka Grzywacza w sprawie wolnych wniosków w trakcie Sesji Rady Gminy. 
Przewodnicząca komisji odczytała wniosek radnego Bronisława Balcerowskiego. Mecenas Maciej Dalka dokona oceny prawnej złożonego wniosku i dodatkowo zweryfikuje możliwość wprowadzenia zmian do protokołu, tak aby go uprościć. 
Podjęto Dyskusje nad sposobem odwołania przewodniczącego komisji oraz powołania wiceprzewodniczącego komisji. 
Zostanie rozważona możliwość przekazywania prowadzenia obrad Sesji Rady Gminy wiceprzewodniczącemu rady gminy podczas jej trwania w sytuacji, gdy przewodniczący jest nadal obecny. 
Mecenas Maciej Dalka złożył propozycję, aby uchwały i protokół z sesji podpisywali wymiennie przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy bez względu na to kto prowadzi obrady. Zaproponował również aby opiniowanie projektów uchwał mogło być realizowane zarówno przez radcę prawnego jak również adwokata. 

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 01.10.2019 r. 
  
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
  
  
                                                                                  Przewodnicząca Komisji 
  
                                                                                     Magdalena Sznajder
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (4 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (4 października 2019, 11:25:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224