Protokół z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2019 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 01.10.2019 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
           W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radny Henryk Sykut, radna Katarzyna Tomicka, radny Sławomir Ossowski, radny Sławomir Ruge, Radca Prawny p. Maciej Dalka, Adwokat Joanna Cajtel, zastępca wójta Anna Jankowska – Cepak,  Sołtys Sebastian Tomicki, inspektor Renata Moroz, podinspektor Łukasz Czyżewski.
 
Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącą komisji Magdalena Sznajder głos zabrała inspektor Renata Moroz. Poruszyła sprawę dotyczącą herbu gminy. Zaapelowała żeby stworzyć zapis aby herb mógł być wykorzystywany wyłącznie z przeznaczeniem i zgodą urzędu. Ważnym jest to aby herb mógł być pobierany z pewnych źródeł z zachowaniem jego właściwych cech (koloru, proporcji itp.)
Mecenas Maciej Dalka odniósł się do wniosku przewodniczącego Jacka Grzywacza w sprawie przekazywania prowadzenia obrad podczas trwania sesji. Mecenas poinformował, że zapis taki w statucie jest możliwy. 
Na posiedzeniu komisji poruszono temat wolnych wniosków, które są elementem porządku obrad. Zaproponowano aby osoby chętne do zabrania głosu zgłaszamy taką wolę do Biura Rady Gminy w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną z podaniem tematyki wystąpienia. Zaproponowano aby czas wypowiedzi podczas wolnych wniosków ograniczyć do 5 minut. 
Radny Sławomir Ruge wnosi o zmianę zapisu dotyczącego formy przedstawianych wyników z prac Komisji Rewizyjnej. Dotychczasowy zapis:  opinia, a propozycja zmiany to: stanowisko. 
Podinspektor Łukasz Czyżewski przekazał wniosek przewodniczącego rady gminy Jacka Grzywacza o usunięciu z porządku obrad sprawozdań międzysesyjnych. Podinspektor Łukasz Czyżewski zwrócił uwagę na obowiązek wywieszania na tablicy w urzędzie wyników głosowań
z sesji rady gminy.
 

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 15.10.2019 r.
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji
 
  Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (8 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (8 października 2019, 08:57:13)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (16 października 2019, 13:28:55)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 303