Protokół z posiedzenia Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 17.12.2019 r., od godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 17.12.2019 r., od godz. 16:00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski, radny Jacek Krzyżanowski, radny Zbigniew Moroz, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radny Łukasz Wyszomirski, sołtys Sebastian Tomicki, skarbnik gminy Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, dyrektor GCK Violetta Drążkowska, redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja, mieszkańcy.

1. Materiały na sesję 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak przedstawiła materiały na sesję w zakresie budżetu gminy na rok 2019 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekt budżetu na rok 2020. 

2. Omówienie wniosku radnego Łukasza Wyszomirskiego skierowanego do komisji w sprawie stanu świetlicy w Zielonce. 

Radna Magdalena Sznajder poinformowała, że w dniu dzisiejszym komisja wraz z Panią Violettą Drążkowską była na niezapowiedzianej wizycie w świetlicy gdzie dokonano oględzin obiektu. Podczas wizytacji sporządzono dokumentację zdjęciową, która został porównana ze złożonym wnioskiem przez radnego Łukasza Wyszomirskiego. Komisja stwierdza, że dokonano wymiany drzwi na koszt osoby wynajmującej, wyposażenie świetlicy oraz łazienki zostały posprzątane. 

Dyrektor GCK Violetta Drążkowska stwierdziła, że radny Łukasz Wyszomirski nie szanuje czasu osób, które pojawiły się na komisji, ponieważ uchybienia w świetlicy nie stanowią dużego problemu i zostały już usunięte, a zdjęcia drzwi sporządzone przez radnego ją nie interesują. 
Radny Łukasz Wyszomirski zwrócił uwagę, że system klimatyzacyjno-wentylacyjny jest niewydolny, dodatkowo należy co pół roku wymieniać filtry w tym systemie. Pani dyrektor twierdzi, że w obiekcie jest tylko system wentylacji. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja zadała pytanie dlaczego jest pobierana tak niska kaucja za wynajem obiektu? Pani dyrektor poinformowała, że nigdy się nie wydarzył incydent, który by przekroczył kwotę kaucji. Ponadto został wprowadzony zapis w umowach mówiący o obowiązku obecności osób dorosłych podczas organizowanych imprez, aby uniknąć podobnych sytuacji jaka miała miejsce podczas feralnej imprezy. 

3. Omówienie programu Senior + 

Pani Violetta Drążkowska przedstawiła dalsze kroki rozwoju programu Senior+. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja dopytuje co będzie się dalej działo z świetlicą w Łochowie skoro rusza tam program Senior+. Pani dyrektor GCK poinformowała, że ona nie jest odpowiedzialna za program, beneficjentem programu jest Gmina. 
Radna Magdalena Sznajder dopytuje czy w związku z tym że program się rozszerza, to czy GCK zostało poinformowane o wyłączeniu świetlicy w Łochowie? 

Komisja wystosowała propozycję, aby na następną komisję zaprosić inspektor Anetę Malcer, aby wyjaśniła zasady funkcjonowania projektu oraz możliwość wykorzystywania obiektów przeznaczonych na realizację tego projektu. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja zwróciła uwagę, że kontrola wojewody wykazała iż nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń, które będą wykorzystywane 
w programie. 

4. Odczytanie sprawozdania z działalności zlikwidowanej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Sportu oraz Komisji Oświaty i Kultury 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że zostało wystosowane pismo do przewodniczących rozwiązanych komisji w sprawie przygotowania sprawozdania z ich działalności. Do chwili obecnej nowoutworzona komisja nie otrzymała odpowiedzi na wystosowane pisma. Przedłożenie sprawozdań ma na celu kontynuację rozpoczętych prac przez zlikwidowane komisje. 

Przewodnicząca Karolina Lachowicz zadała pytanie jakie są plany GCK dotyczące nadchodzących ferii zimowych. Dyrektor GCK przedstawiła plan działań na okres ferii. 

Na komisji został przypominamy problem uzależnienia od komputerów i telefonów komórkowych zgłaszany przez radnego Jacka Krzyżanowskiego na posiedzeniu zlikwidowanej Komisji Oświaty i Kultury. 
Radny Łukasz Wyszomirski wystosował pod dyskusję propozycję zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. 

Komisja wystosowała propozycję przeprowadzenia spotkań edukacyjnych z udziałem policji dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców ukazujące materiały z wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych rowerzystów oraz osób korzystających w nadmiarze z telefonów komórkowych. 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
   Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (10 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (10 stycznia 2020, 07:47:09)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (13 stycznia 2020, 15:16:56)
Zmieniono: redagowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222