Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.06.2020 r., od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.06.2020 r., od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
ul. Guliwera 4a 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radna Magdalena Sznajder, radny Sławomir Ossowski, radny Jacek Krzyżanowski, radny Zbigniew Moroz, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa, Kierownik GCK Violetta Drążkowska, inspektor Aneta Malcer.  
Na Komisję spóźniła się radna Magdalena Sznajder
 
Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz w związku z zdalnym trybem prac komisji sprawdziła obecność radnych, odczytała pouczenie dotyczące ochrony danych  i przedstawiła porządek posiedzenia komisji:
 
1.  Organizacja wypoczynku letniego 2020 dla dzieci z Gminy Białe Błota.
2.  Ocena obiektów sportowych pod kątem przygotowania do sezonu letniego 2020.
3.  Plan opieki nad dziećmi w czasie wakacji przez GCK.
4.  Sprawy bieżące.
5.  Materiały na sesję.
 
Ad. 1
Inspektor p. Aneta Malcer przekazała informację na temat wypoczynku letniego dzieci z Gminy Białe Błota wskazując, że wszystkie jednostki organizacyjne zorganizują półkolonie, które zostaną dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Półkolonie zostaną zorganizowane we wszystkich świetlicach w szkołach na terenie gminy w dwóch turnusach. Każda grupa będzie liczyła 12 osób. Półkolonie będą odbywały się  w godzinach od 7.30 do 16.30, główne zajęcia będą się odbywały od godz. 9.00 do 14.00. Planowane jest  zorganizowane wycieczki. W czasie półkolonii do każdej grupy trafią Warsztaty Terapeutyczne, które będą miały na celu profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz zagrożeniom w sieci internetowej. 
Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa dodał, że zgłoszenia dzieci będą przyjmowane do dnia 30.06.2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń. 
Kierownik GCK p. Violetta Drążkowska dodała, że po każdym turnusie sale zostaną zdezynfekowane. Obecnie funkcjonują regulaminy związane z COVID-19, co wiąże się z  zachowaniem dystansu społecznego, dezynfekcją, jak również wyposażeniem przez rodziców dzieci w pakiet (maseczka ochronna, rękawiczki, żel do dezynfekcji) W czasie półkolonii dzieci będą korzystały z posiłku. 

Ad. 2
Pan Patrycjusz Migawa przekazał, że zajęcia odbywają się na boiskach jak i w obiektach. Mówił także o zaniepokojeniu  rodziców losem Orkiestry Szkolnej. Przekazał, że Orkiestra nie zostanie rozwiązana, lecz przeniesiona do Ośrodka Kultury. Opracowywana jest nowa formuła funkcjonowania Orkiestry. 
Pani Violetta Drążkowska dodała, że zajęcia będą odpłatne. 
Radny Jacek Krzyżanowski przekazał, że rodzice zbierają podpisy przeciwko likwidacji Orkiestry. Mówił, że pojawiły się głosy wskazujące, że radni i gmina są winni likwidacji Orkiestry. Prosił o sprostowanie informacji w tej sprawie. 
 
Ad.5
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Inspektor Aneta Malcer przekazała, że organizacja półkolonii będzie zrealizowana dzięki ww programom. Została przygotowana uchwała, która zwiększa wydatki na organizację wypoczynku letniego. 
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025. 
Inspektor Aneta Malcer poinformowała, iż otrzymała informację że jest dostępność szczepionek HPV. W związku z tym został przygotowany program zdrowotny odnośnie szczepionek HPV. W roku obecnym planuje się zaszczepić dwa roczniki dziewcząt. 
Drugi program, który otrzymał pozytywną opinię jest to Program Profilaktyki Zdrowotnej  w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I-VIII z terenu Gminy Białe Błota. 
-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 
Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot mówiła, że w sprawozdaniu ujęte są wszystkie działania, świadczenia  prowadzone przez GOPS łącznie z realizacją finansową. Została wyszczególniona liczba osób korzystających z pomocy społecznej w tym przypadku można zaobserwować tendencję spadkową. Przekazała, że GOPS przejął pomieszczenia po ZWiUK w związku z tym potrzebne są środki, aby przeprowadzić remont, poprowadzić instalację sieci komputerowej i telefonicznej i założyć klimatyzację w pomieszczeniach. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji
Protokołowała:
A.Cabańska:
                                                                                  Przewodnicząca Komisji:
                                                                                      Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 lipca 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (28 lipca 2020, 14:49:58)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (30 lipca 2020, 08:41:00)
Zmieniono: Dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171