Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.68.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 stycznia 2020  10:00Data wszczęcia postępowania
27.06.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1 – Modernizacja oświetlenia drogowego,
Część 2 – Budowa oświetlenia drogowego
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), polegające na modernizacji oraz rozbudowie oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
1.        we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
2.         w opisie przedmiotu zamówienia, w tym Dokumentacji Projektowej (DP), oraz audycie energetycznym, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;
3.         we wzorze kosztorysu ofertowego, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.68.2019.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
 
Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:
Dla części 1 – w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych:  pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Dla części 2 – w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych:  dziesięć tysięcy 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej części oddzielnie, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej części, kryteria oceny:
1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),
2.         Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt)
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 15.01.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

pełna treść ogłoszenia (432kB) pdf

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ z załącznikami
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.07.2019 (463kB) pdf

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.10.2019 (1096kB) pdf
 
Zmiany treści SIWZ  
 
Informacja z otwarcia ofert  
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (27 czerwca 2019, 12:18:12)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (1 października 2019, 11:49:15)
Zmieniono: wyjaśnienia treści SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 564

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij