zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w sezonach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04 października 2007 roku dot. „Zimowego utrzymania dróg w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010”. na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Gospodarstwo Rolne „LISI OGON” Sp. z o.o. Lisi Ogon ul. Wyczynowa 3, 86-065 Łochowo, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  
metryczka


Opublikował: Patrycjusz Migawa (17 września 2007, 14:35:44)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (5 października 2007, 09:43:07)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1658