zamówienie na:

Budowa II etapu ulicy Brzozowej na odcinku od ulicy Jałowcowej do ulicy Kalinowej w miejscowości Łochowo

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-24/A/2010
wartość: powyżej 14000euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota 2010-08-24
  ZP 341-24/A/2010
   
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
             Zgodnie z art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 18.08.2010r. do godz. 12:00 na przetarg nieograniczony dot. „ Budowy II etapu ulicy Brzozowej na odcinku od ulicy jałowcowej do ulicy Kalinowej” wpłynęły cztery oferty. Na  wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 02 złożona przez „POL-DRÓG Nakło n. Not” Spółka z o.o. z siedzibą Paterek ul. Kcyńska  31 89-100 Nakło z ceną netto 483 779,60,00 zł. brutto 591 211,11 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert CENA-100%.
 
Zestawienie pozostałych ofert:
Oferta Nr 01 KONSORCJUM  LIDER-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa  27 85-758 Bydgoszcz, PARTNER Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. ul. Inwalidów  85-727  Bydgoszcz
z ceną netto 633 608,30 zł. brutto 773 002,13zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 76,36 punktów według jedynego kryterium oceny ofert CENA-100%.
 
Oferta Nr 03  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o.
ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław z ceną netto 594 227,90 zł. brutto 724 958,04zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 81,41 punktów według jedynego kryterium oceny ofert CENA-100%.
 
Oferta Nr 04  Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Glinki 148
 85-861 Bydgoszcz z ceną netto 657 208,75zł. brutto  801 794,68 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 73,61 punktów według jedynego kryterium oceny ofert CENA-100%.
 
                                                                                                Zastępca Wójta
 
                                                                                             Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Budowa II etapu ulicy Brzozowej na odcinku od ulicy Jałowcowej do ulicy Kalinowej w miejscowości Łochowo
Numer ogłoszenia: 233218 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
przetarg budowa III etapu ul. Brzozowej.doc (351kB) word Brzozowa_1 Przedmiar robót.doc (127kB) word Pytania iodpo..doc (36kB) word
Dokumentacja

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 sierpnia 2010, 12:19:05)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (24 sierpnia 2010, 15:55:24)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1568