zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszorowerowej Łochowo- Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieogrniczony
nr sprawy: ZP- 341- 28-2010
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: ZP 341- 28/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę ścieżki pieszorowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 
Białe Błota: Budowa ścieżki pieszorowerowej Łochowo- Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)
Numer ogłoszenia: 237322 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki pieszorowerowej Łochowo- Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej).

przetarg budowa IIIetapu ścieżki w Lisim Ogonie.doc (362kB) word
ETAP_2.exe (260kB) plik  
http://bialeblota.eu/Archive341.exe     

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 sierpnia 2010, 12:26:37)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (20 sierpnia 2010, 11:34:45)
Zmieniono: ZP 341- 28/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę ścieżki pieszorowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1186