zamówienie na:

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 29 / 2010
wartość: powyżej 14000euro
termin składania ofert: 17 września 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2010-09-17 ZP 341- 29/2010 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.09.2010r. na „Budowę chodnika wzdłuż ulicy Debowej- Etap I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) w miejscowości Łochowo”, z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 17.09.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 
Białe Błota: BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO
Numer ogłoszenia: 274630 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO.

 

przetarg na budowę chodnika w ul. Dębowej.doc (347kB) word

debowa.exe (7149kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 września 2010, 10:14:00)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 września 2010, 13:21:35)
Zmieniono: Białe Błota, 2010-09-17 ZP 341- 29/2010 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.09.2010r. na „Budowę chodnika wzdłuż ulicy Debowej- Etap I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) w miejscowości Łochowo”, z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 17.09.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2294