zamówienie na:

ROZBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Spiołecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS -ZP- 341/01/2010
wartość: niższej od 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 5 października 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
                                                                                                Białe Błota, dnia 06-10-2010r.
GOPS ZP 341 –/01/ 2010
                                       
 
                           ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU
        Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO na „Rozbudowę budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej- I Etap”, na wykonawcę robót została wybrana

Oferta nr 02 złożona przez Zakład Wielobranżowy MAT-BUD Mariusz Głąb z siedzibą  85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 51 z ceną netto  72 123,20 zł., brutto 87 990,30 zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01   złożona przez EUROBUD Zbysław Kotowski z siedzibą    Pawłówek 62 86- 014 Siecienko z ceną netto  82 669,77 zł., brutto 100 857,12 zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, uzyskała  87,24 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 


Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłocznie potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
                                                                                      
                                                                              Kierownik
                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                         Beata Przyborska
 Białe Błota: ROZBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - I ETAP
Numer ogłoszenia: 297542 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  
SIWZ- remont siedziby GOPS-u.doc (369kB) word
Załączniki, dokumentacja (pobrać, rozpakować): http://bialeblota.eu/gops_siwz.exe

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (20 września 2010, 09:42:49)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (15 grudnia 2010, 15:14:21)
Zmieniono: poprawka błędu w ogłoszeniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1492