zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 13 / 11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 18.04.2011 roku
IR ZP 341 – 13 / 11

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO na „Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota” zostały wybrane oferty nr 03 złożona przez firmę: Agador s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow, ul. Tucholska 7 / 55 , 85 – 165 Bydgoszcz z cenami netto za poszczególne zadania: 3) 18 000,00 zł; 4) 15 000,00 zł; 5) 21 000,00 zł; 6) 14 000,00 oraz ofertę nr 5 złożona przez firmę: Kontrakt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe, ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk z cenami netto za poszczególne zadania: 1) 33 000,00 zł; 2) 29 000,00 zł. Treści ofert spełniają wymogi określone w SIWZ, zawierają w każdym
z zadań najniższą cenę i uzyskały 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: Inwestor konin Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62 – 510 Konin została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Aspekt Sp. z o.o., ul. Chopina 96, 43 – 600 Jaworzno została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Agador s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow, ul. Tucholska 7 / 55 , 85 – 165 Bydgoszcz z cenami netto za poszczególne zadania: 1) 36 000,00 zł; 2) 30 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ
i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 1) 91,67; 2) 96,67 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Oferta nr 04 złożona przez firmę: Nap – Projekt Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c., ul. Objezierze 27 / 5, 64 – 600 Oborniki z zadań 1) oraz 2) została wykluczona
z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Na następujące zadania z cenami netto: 3) 49 920,00 zł; 4) 37 830,00 zł; 5) 54 720,00 zł; 6) 36 240,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ
i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 3) 36,06; 4) 39,65; 5) 38,38; 6) 38,63 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Kontrakt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe, ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk z cenami netto za poszczególne zadania: 3) 24 000,00 zł; 4) 20 000,00 zł; 5) 28 000,00 zł; 6) 20 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 3) 75,00; 4) 75,00; 5) 75,00 6) 70,00 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 06 złożona przez firmę: Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik, ul. H. Sienkiewicza 31, 89 – 200 Szubin z cenami netto za poszczególne zadania: 1) 49 900,00 zł; 2) 38 800,00 zł; 3) 30 700,00 zł; 4) 25 600,00 zł; 5) 40 800,00 zł; 6) 26 700,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała
w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 1) 66,13; 2) 74,74; 3) 58,63; 4) 58,59; 5) 51,47; 6) 52,43 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez firmę: Usługi Inwestycyjne „Knitter” Grzegorz Knitter, ul. Karnieszewice 45 b, 76 – 004 Sianów z cenami netto za poszczególne zadania: 1) 53 000,00 zł; 2) 43 000,00 zł; 3) 37 000,00 zł; 4) 32 000,00 zł; 5) 43 000,00 zł; 6) 32 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała
w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 1) 62,26; 2) 67,44; 3) 48,65; 4) 46,88; 5) 48,84; 6) 43,75 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 08 złożona przez konsorcjum firm: LIDER – Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85–880 Bydgoszcz; PARTNER – Pracownie Inżynierskie Socha, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85–863 Bydgoszcz z cenami netto za poszczególne zadania: 1) 110 060,33 zł; 2) 87 497,86 zł; 3) 74 465,24 zł; 4) 64 991,24 zł; 5) 73 571,62 zł; 6) 57 291,62 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 1) 29,98; 2) 33,14; 3) 24,17; 4) 23,08; 5) 28,54; 6) 24,44 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 09 złożona przez firmę: „Proinwest” Usługi Inwestycyjne mgr inż. Henryk Foremski, ul. Czerwony Dwór 18/52 została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 10 złożona przez firmę: MM – Projekt Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62 – 004 Czerwonak z zadań 1); 2) oraz 5) została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ. Na następujące zadania z cenami netto: 3) 30 836,00 zł; 4) 22 528,00 zł; 6) 22 024,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 3) 58,37; 4) 66,58; 6) 63,57 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 11 złożona przez firmę: Biuro Projektów Drogowych s.c. „Jaczun”, ul. Bema 16/8, 87–100 Toruń z zadania 4) została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ. Na następujące zadania z cenami netto: 1) 121 966,00 zł; 2) 85 152,00 zł; 3) 63 344,00 zł; 5) 57 480,00 zł; 6) 37 888,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ
i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 1) 27,06; 2) 34,06; 3) 28,42; 5) 36,54; 6) 36,95 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 12 złożona przez firmę: Drogowa Pracownia Projektowa „Anmar” Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86–014 Kruszyn z cenami netto za poszczególne zadania: 1) 94 850,00 zł; 2) 74 250,00 zł; 3) 59 850,00 zł; 4) 42 950,00 zł; 5) 74 550,00 zł; 6) 42 450,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ
i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 1) 34,79; 2) 39,06; 3) 30,08; 4) 34,92; 5) 28,17; 6) 32,98 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.

                                                                           Zastępca Wójta
                                                                        Krzysztof Jankowski

Białe Błota: Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota
Numer ogłoszenia: 86535 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie projektu ulic: Zadanie I: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 5; 1. Chełmska: długość ca 270 mb, klasa techniczna L, 2. Cedrowa: długość ca 220 mb, klasa techniczna L, 3. Chmielna: długość ca 155 mb, klasa techniczna L, 4. Chmielarska: długość ca 150 mb, klasa techniczna L, 5. Czekoladowa: długość ca 410 mb, klasa techniczna L, 6. Cynowa: długość ca 305 mb, klasa techniczna L, 7. Czajcza: długość ca 435 mb, klasa techniczna L, 8. Ulana: długość ca 75 mb, klasa techniczna L, 9. Zeusa: długość ca 75 mb, klasa techniczna L. Zadanie II: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 4; 1. Drzewna: długość ca 680 mb, klasa techniczna L, 2. Daliowa: długość ca 75 mb, klasa techniczna L, 3. Daleka: długość ca 300 mb, klasa techniczna L, 4. Żaków: długość ca 60 mb, klasa techniczna L, 5. Cała: długość ca 120 mb, klasa techniczna L, 6. Duńska: długość ca 400 mb, klasa techniczna L. Zadanie III: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 8; 1. Gwarna: długość ca 305 mb, klasa techniczna L, 2. Literacka: długość ca 350 mb, klasa techniczna L, 3. Olchowa: długość ca 225 mb, klasa techniczna L, 4. Orlika: długość ca 60 mb, klasa techniczna L. Zadanie IV: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 3; 1. Żeńców: długość ca 200 mb, klasa techniczna L, 2. Kadetów: długość ca 200 mb, klasa techniczna L, 3. Parkowa: długość ca 190 mb, klasa techniczna L, 4. Sobótki: długość ca 155 mb, klasa techniczna L. Zadanie V: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 10; 1. Betonowa: długość ca 895 mb, klasa techniczna L, 2. Altanowa: długość ca 380 mb, klasa techniczna L. Zadanie VI: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 4; 1. Piesza: długość ca 470 mb, klasa techniczna L, 2. Nizinna: długość ca 240 mb, klasa techniczna L,. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty projektowe polegające na: a) 2 roboty projektowe o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o długości ulic minimum: 2,000 km oraz wartości min. 100 000,00 zł (brutto), każda. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: i. drogowej - 2 osobami (projektant i sprawdzający), ii. sieci i instalacji elektrycznych - 2 osobami (projektant i sprawdzający), iii. sanitarnej - 2 osobami (projektant i sprawdzający), iv. telekomunikacyjnej - 2 osobami (projektant i sprawdzający). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności opóźnień lub przewlekłości postępowań organów administracji lub instytucji uzgadniających, w związku z wydawaniem pozwoleń, uzgodnień lub opinii. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I:. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 5; 1. Chełmska: długość ca 270 mb, klasa techniczna L, 2. Cedrowa: długość ca 220 mb, klasa techniczna L, 3. Chmielna: długość ca 155 mb, klasa techniczna L, 4. Chmielarska: długość ca 150 mb, klasa techniczna L, 5. Czekoladowa: długość ca 410 mb, klasa techniczna L, 6. Cynowa: długość ca 305 mb, klasa techniczna L, 7. Czajcza: długość ca 435 mb, klasa techniczna L, 8. Ulana: długość ca 75 mb, klasa techniczna L, 9. Zeusa: długość ca 75 mb, klasa techniczna L..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 4; 1. Drzewna: długość ca 680 mb, klasa techniczna L, 2. Daliowa: długość ca 75 mb, klasa techniczna L, 3. Daleka: długość ca 300 mb, klasa techniczna L, 4. Żaków: długość ca 60 mb, klasa techniczna L, 5. Cała: długość ca 120 mb, klasa techniczna L, 6. Duńska: długość ca 400 mb, klasa techniczna L..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 8; 1. Gwarna: długość ca 305 mb, klasa techniczna L, 2. Literacka: długość ca 350 mb, klasa techniczna L, 3. Olchowa: długość ca 225 mb, klasa techniczna L, 4. Orlika: długość ca 60 mb, klasa techniczna L..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 3; 1. Żeńców: długość ca 200 mb, klasa techniczna L, 2. Kadetów: długość ca 200 mb, klasa techniczna L, 3. Parkowa: długość ca 190 mb, klasa techniczna L, 4. Sobótki: długość ca 155 mb, klasa techniczna L..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie V:. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie V: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 10; 1. Betonowa: długość ca 895 mb, klasa techniczna L, 2. Altanowa: długość ca 380 mb, klasa techniczna L..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie VI:. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie VI: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 4; 1. Piesza: długość ca 470 mb, klasa techniczna L, 2. Nizinna: długość ca 240 mb, klasa techniczna L,.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz.doc (308kB) word
uzupelnienie.JPG (242kB) jpg
Pytania i odp 2.doc (34kB) word
Koncepcja
Pytania i odp.doc (38kB) word
SPROSTOWANIE.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (16 marca 2011, 15:59:57)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (18 kwietnia 2011, 15:29:07)
Zmieniono: dodanie rozstzrgnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1436