zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w SEKTORZE I

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2014.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i gospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w SEKTORZE NR I” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną ryczałtową oferty brutto za 1 miesiąc: 136.080,00 zł, z ceną ryczałtową oferty brutto za cały przedmiot zamówienia: 1.632.960,00 zł.  
Ogłoszenie o zamówieniu:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (153kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ (374kB) word

Mapa podziału Gminy Białe Błota na sektory:
mapa podziału gminy Białe Błota na sektory.jpg (804kB) jpg

Uchwały Rady Gminy Białe Błota:
Uchwały Rady Gminy Białe Błota.zip (340kB) zip

Pytania i odpowiedzi 
str 1.jpg (512kB) jpg str 2.jpg (458kB) jpg str 3.jpg (516kB) jpg str 4.jpg (489kB) jpg str 5.jpg (512kB) jpg str 6.jpg (575kB) jpg str 7.jpg (535kB) jpg str 8.jpg (457kB) jpg str 9.jpg (409kB) jpg  

Sprostowanie
str 1.jpg (476kB) jpg str 2.jpg (405kB) jpg str 3.jpg (467kB) jpg str 4.jpg (220kB) jpg

Sprostowanie do pytań i odpowiedzi 
sprostowanie.jpg (456kB) jpg

Sprostowanie nr 2
str. 1.jpg (309kB) jpg str. 2.jpg (287kB) jpg str. 3.jpg (214kB) jpg str. 4 (77kB) pdf

Sprostowanie nr 3
str. 1.jpg (316kB) jpg str. 2.jpg (372kB) jpg str. 3.jpg (241kB) jpg

Pytania i odpowiedzi nr 2
str. 1.jpg (326kB) jpg str. 2.jpg (254kB) jpg

Ogłoszenie wyniku przetargu:
str. 1.jpg (385kB) jpg str. 2.jpg (235kB) jpg

metryczka


Opublikował: Monika Konopka (26 września 2014, 12:32:14)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (30 grudnia 2014, 11:32:30)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1400