zamówienie na:

UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.28.2014.ZP1
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Biały Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SANITRANS” Ryszard Wolski 86-005 Białe Błota, ul. Przemysłowa 12, z ceną oferty brutto 285.328,01 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzysta dwadzieścia osiem złotych 1/100 groszy). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98 punktów: 94 punkty za kryterium ceny oraz 4 punkty za kryterium aspekt środowiskowy.  
Ogłoszenie o zamówieniu:
ogłoszenie.pdf (89kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ.doc (325kB) word

Uchwała Rady Gminy nr RGK.0007.111.2014 z 25.09.2014 r.
Uchwała z 25.09.2014.pdf (33kB) pdf
załącznik do uchwały z 25.09.2014.pdf (67kB) pdf

Uchwała Rady Gminy nr RGK.0007.87.2014 z 24.06.2014 r.
Uchwała z 24.06.2014.pdf (36kB) pdf
załącznik do uchwały z 24.06.2014.pdf (79kB) pdf

Ogłoszenie wyniku przetargu
1.jpg (417kB) jpg 2.jpg (239kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (11 grudnia 2014, 15:56:04)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (23 grudnia 2014, 16:41:59)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 700