zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 1 września 2005
wynik postępowania: Wójt Gminy Białe Błota informuje, że na dzień 6 września 2005 r. został wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych : 1.działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 w Białych Błotach cena wywoławcza : 130.540,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 2.działka nr 91/7 o pow. 822 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 25.071,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 3.działka nr 91/8 o pow. 823 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 25.101,50 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 4.działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 44.975,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium.  
Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych: 1. działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 położona w Białych Błotach, zapisana w KW 100399, cena wywoławcza działki wynosi : 130.540,00 zł (w tym 22 % VAT) 2. działka nr 91/7 o pow. 822 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza działki wynosi : 25.071,00 zł (w tym 22% VAT) 3. działka nr 91/8 o pow. 823 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza działki wynosi : 25.101,50 zł (w tym 22 % VAT) 4. działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza działki wynosi : 44.975,00 zł (w tym 22 % VAT), działki położone w Zielonce zapisane są w KW 71435. Wymienione nieruchomości gruntowe stanowią działki przeznaczone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się dnia 6 września 2005 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul.Szubińska 7, pokój nr 20. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 1 września 2005 r. włącznie na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Pocztowym S.A. O/Bydgoszcz Nr 03 1320 1117 2031 0392 2000 0001. Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty do wglądu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, pokój nr 10 lub telefonicznie 323-90-99. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Białe Błota, 2005-07-27

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 lipca 2005, 15:34:35)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 września 2005, 10:07:22)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1973