zamówienie na:

sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych: 1. działki nr 260/23 o pow. 3237 m2 w Murowańcu, zapisanej w KW 66845 cena wywoławcza : 82.960,00 zł (w tym 22 % VAT) 2. działki nr 260/27 o pow. 1082 m2 w Murowańcu, zapisanej w KW 66845 cena wywoławcza : 30.988,00 zł (w tym 22 % VAT) 3. działki nr 34/8 o pow. 957 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512 cena wywoławcza : 23.350,80 zł ( w tym 22 % VAT) 4. działki nr 34/9 o pow. 814 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512 cena wywoławcza : 19.861,60 zł ( w tym 22 % VAT) 5. działki nr 34/10 o pow.818 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512 cena wywoławcza : 19.959,20 zł ( w tym 22 % VAT) 6. działki nr 89/8 o pow. 998 m2 w Łochowicach , zapisanej w KW 45387 cena wywoławcza : 21.916,08 zł ( w tym 22 % VAT)

zamawiający: Wójt Gminy
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ 60000EURO
termin składania ofert: 12 października 2005
wynik postępowania: informuje, że dnia 18 października 2005 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych : 1.działka nr 260/23 o pow. 3237 m2 w Murowańcu cena wywoławcza : 82.960,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 2.działka nr 260/27 o pow. 1082 m2 w Murowańcu cena wywoławcza : 30.988,00 zł (w tym 22% VAT) - jedna osoba wpłaciła wadium, - uzyskano cenę : 31.298,00 zł ( w tym 22% VAT) - nabywcą działki został Pan Jarosław Wójt, 3.działka nr 34/8 o pow. 957 m2 w Kruszynie Kraj. cena wywoławcza : 23.350,80 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 4.działka nr 34/9 o pow. 814 m2 w Kruszynie Kraj. cena wywoławcza : 19.861,60 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium. 5.działka nr 34/10 o pow. 818 m2 w Kruszynie Kraj. cena wywoławcza : 19.959,20 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium. 6.działka nr 89/8 o pow. 998 m2 w Łochowicach cena wywoławcza : 21.916,08 zł (w tym 22% VAT) - trzy osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 25.940,00 zł (w tym 22% VAT) - nabywcą działki został Pan Leszek Chłopek.  
O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T   G M I N Y

B I A Ł E   B ŁO T A

 

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących

nieruchomości gruntowych:

1. działki nr 260/23 o pow. 3237 m2  w Murowańcu, zapisanej w KW 66845     

    cena wywoławcza  :    82.960,00 zł  (w tym 22 % VAT)

2. działki nr 260/27 o pow. 1082 m2  w Murowańcu, zapisanej w KW 66845

    cena wywoławcza  :    30.988,00 zł  (w tym 22 % VAT)

3. działki nr 34/8 o pow. 957 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512

    cena wywoławcza  :    23.350,80 zł  ( w tym 22 % VAT)

4. działki nr 34/9 o pow. 814 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512

    cena wywoławcza  :    19.861,60 zł  ( w tym 22 % VAT)

5. działki nr 34/10 o pow.818 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512

    cena wywoławcza  :    19.959,20 zł  ( w tym 22 % VAT)

6. działki nr 89/8 o pow. 998 m2 w Łochowicach , zapisanej w KW 45387

    cena wywoławcza  :    21.916,08 zł  ( w tym 22 % VAT)

 

Wymienione nieruchomości gruntowe stanowią działki przeznaczone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2005 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul.Szubińska 7, pokój nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 12 października 2005 r. włącznie  na konto Urzędu  Gminy Białe Błota w Banku Pocztowym  S.A. O/Bydgoszcz Nr 03 1320 1117 2031 0392 2000 0001. Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty do wglądu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

      Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, pokój nr 10 lub telefonicznie 323-90-99.

      Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 września 2005, 12:50:03)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (21 października 2005, 13:33:17)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1849