zamówienie na:

sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych: 1. działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 położona w Białych Błotach, zapisana w KW 100399 cena wywoławcza : 130.540,00 zł (w tym 22 % VAT) 2. działka nr 91/7 o pow. 822 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza : 19.520,00 zł (w tym 22 % VAT) 3. działka nr 91/8 o pow. 823 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza : 19.520,00 zł ( w tym 22 % VAT) 4. działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza : 37.210,00 zł ( w tym 22 % VAT); działki położone w Zielonce zapisane są w KW 71435.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczyny
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000euro
termin składania ofert: 10 listopada 2005
wynik postępowania: 1.działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 w Białych Błotach cena wywoławcza : 130.540,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 2.działka nr 91/7 o pow. 822 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 19.520,00 zł (w tym 22% VAT) - dwie osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 19.720,00 zł ( w tym 22% VAT) - nabywcą działki został Pan Jan Stanisławiak, 3.działka nr 91/8 o pow. 823 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 19.520,00 zł (w tym 22% VAT) - dwie osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 21.120,00 zł (w tym 22% VAT) - nabywcą działki została Pani Mariola Borowicz, 4.działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 37.210,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium.  
 

                                                                     O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T   G M I N Y

                                                  B I A Ł E   B ŁO T A

        ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących

nieruchomości gruntowych:

1. działka nr 334/18 o pow. 2529 m2  położona w Białych Błotach,

    zapisana w KW 100399     

    cena wywoławcza  :    130.540,00 zł  (w tym 22 % VAT)

2. działka nr 91/7  o pow.  822 m2  położona w Zielonce,

    cena wywoławcza  :      19.520,00 zł   (w tym 22 % VAT)

3. działka nr 91/8 o pow.   823  m2 położona w Zielonce,

    cena wywoławcza  :      19.520,00 zł  ( w tym 22 % VAT)

4. działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 położona w Zielonce,

    cena wywoławcza  :      37.210,00 zł  ( w tym 22 % VAT);

    działki położone  w Zielonce zapisane są w KW 71435.

 

Wymienione nieruchomości gruntowe stanowią działki przeznaczone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2005 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul.Szubińska 7, pokój nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 10 listopada 2005 r. włącznie  na konto Urzędu  Gminy Białe Błota w Banku Pocztowym  S.A. O/Bydgoszcz Nr 03 1320 1117 2031 0392 2000 0001. Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty do wglądu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

      Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, pokój nr 10 lub telefonicznie 323-90-99.

      Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 października 2005, 15:27:22)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (21 listopada 2005, 10:53:15)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1984