zamówienie na:

I.271.3.2018.ZP1 - przetarg nieograniczony pn. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota- usługi.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.3.2018.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Serwisdrogowy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las . – cena: 148 727,52 PLN brutto, - czas reakcji na usunięcie awarii od chwili zgłoszenia – 24 godziny,  
uwaga!!!
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
I.271.3.2018.ZP1 - Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota - Usługi.

1.Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (259kB) pdf .
2.SIWZ z załącznikami pobierz (203kB) pdf .
3.Zmiana SIWZ pobierz (66kB) pdf .

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2018:  Zmiana treści SIWZ (308kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 26.01.2018 (213kB) pdf

załączniki do SIWZ:    załączniki do SIWZ (7392kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert pobierz (39kB) pdf .
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pobierz (49kB) pdf .
metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (19 stycznia 2018, 11:02:09)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (6 lutego 2018, 10:08:26)
Zmieniono: Wybór oferty najkorzystniejszej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059